Naar de inhoud gaan

Dit formulier is beschikbaar voor iedereen die een participatieproces organiseert, in het bijzonder voor openbare instellingen, lokale en regionale besturen.

Onder "participatie-initiatieven" verstaan we: alle participatieve en deliberatieve democratische processen die burgers consulteren en betrekken bij het besluitvormingsproces, als onderdeel van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het overheidsbeleid. Bijvoorbeeld: wijkraden, publieke vergaderingen, burgerbegrotingen, workshops voor burgers, projectoproepen, onlineplatforms en alle consultatieprocessen die door overheidsinstanties worden uitgevoerd.

Als een enkel project verschillende participatieve acties combineert (bijvoorbeeld in het kader van een duurzaam wijkcontract of een project met het oog op stadsvernieuwing, waarbij zowel participatieve wandelingen in de diagnosefase, openbare bijeenkomsten en workshops in de ontwerpfase worden georganiseerd, eventueel met een online platform), vul dan slechts één formulier in voor het hele project, met details over de verschillende fases.

Als je hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier of als je opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met: participatie@perspective.brussels ; 02 435 42 68

De gegevens worden verzameld door de dienst Participatie van perspective.brussels. Ze zullen worden geanalyseerd en er zal naar worden verwezen in de lijst en op de kaart.

Voor correcties of wijzigingen van de informatie over je initiatief die eerder in de lijst of op kaart werd opgenomen, kan je contact opnemen met: participatie@perspective.brussels

Beschrijving

(Indien relevant, specificeer dan de afdeling of de dienst.) 

{0} resterende tekens
{0} resterende tekens

(De kwesties die worden besproken en de doelstellingen van het initiatief? Het voorwerp en het uiteindelijke doel van de participatie?)

{0} resterende tekens

(Als het initiatief nog loopt, geef dan een indicatieve einddatum. Als het om een permanent initiatief gaat, hoeft u geen einddatum te vermelden.)

(Bijvoorbeeld zoals voor een tijdlijn of een vereenvoudigde kalender.)

(Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Deze informatie wordt verzameld door de dienst Participatie voor analyse doeleinden en zal niet openbaar worden gemaakt

Locatie
Extra inlichtingen

Deze informatie wordt verzameld door de dienst Participatie voor analyse doeleinden en zal niet openbaar worden gemaakt

(participatiebudget, wijkenveloppe, participatiefonds, projectoproepen, subsidies ...)

Deze informatie wordt verzameld door de dienst Participatie voor analyse doeleinden en zal niet openbaar worden gemaakt

Deze informatie wordt verzameld door de dienst Participatie voor analyse doeleinden en zal niet openbaar worden gemaakt

Conclusie
Contactpersoon

Deze informatie wordt verzameld door de dienst Participatie voor analyse doeleinden en zal niet openbaar worden gemaakt

(niet-openbare informatie, intern gebruik voor perspective.brussels)

(openbare informatie, beschikbaar op de projectfiche van het initiatief)

(openbare informatie, beschikbaar op de projectfiche van het initiatief)

Deze informatie wordt verzameld door de dienst Participatie voor analyse doeleinden en zal niet openbaar worden gemaakt
(uw opmerkingen over de inventaris of over deze vragenlijst)

Foto's